You are here: Home 10. Bibliography Bibliography – A
Document Actions

Bibliography – A

Adang 1971
M. Adang, Cornelis Norbertus Gijsbrechts en Franciscus Gijsbrechts, stillevenschilders (doctoral thesis, Rijksuniversiteit Gent ) Ghent 1971 
 
Adrén/Seitz/Bergman 1965
E. Andrén, H. Seitz and E. Bergman, ‘The count Wrangel and Brahe’, in: D. Cooper (ed.), Great family collections, London 1965, pp. 77-96
 
Anderberg et al. 2005
B. Anderberg et al., SMK Highlights: Statens Museum for Kunst, Copenhagen 2005
 
Andersen 1879
C. Andersen, Die chronologische Sammlung der dänischen Könige , Copenhagen 1879
 
Andersen 1942-1946
G. Andersen, Altertavlen i Dalum Kirke’, Fynske Aarbøger II, 1942-1946, pp.  223-230
 
Andersen 1942-1946A
G. Andersen, ‘Altertavlen i Dalum Kirke. En tilføjelse’, Fynske Aarbøger II, 1942-1946, pp. 482-484
 
Andersen/Nyborg/Vedsø 2010
M. Andersen, E. Nyborg and M. Vedsø (eds.), Masters, meanings & models. Studies in the art and architecture of the Renaissance in Denmark [Essays published in honour of Hugo Johannsen], Copenhagen 2010
 
Andersen/Bøggild Johannsen/Johannsen 2011
M. Andersen, B. Bøggild Johannsen and H. Johannsen, Reframing the Danish Renaissance. Problems and Prospects in a European Perspective. Papers from an International Conference in Copenhagen, 28 September – 1 October 2006 (= PNM, Publications from the National Museum, Studies in Archaeology & History, vol. 16), Copenhagen 2011
 
Andree/Kreutzer 1986
R. Andree and M. Kreutzer (eds.), cat. Im Lichte des Nordens: Skandinavische Malerei um die Jahrhundertwende, Düsseldorf (Kunstmuseum Düsseldorf) 1986
 
Andrup 1915
O. Andrup, ‘Nogle Wuchters Arkivalia’, Kunstmuseets Aarsskrift 2 (1915), pp. 190-200
 
Andrup 1916
O. Andrup, Kunstnerregninger i Griffenfelds Bo, Kunstmuseets Aarsskrift 3 (1916), pp. 142-151
 
Andrup 1917
O. Andrup, Et Par hidtil  ukendte Frederik III Portraiter, Kunstmuseets Aarsskrift 4 (1917), pp. 67-75
 
Andrup 1919
O. Andrup,
Katalog over de udstillede Portætter og Genstande paa Frederiksborg, Hillerød 1919
 
Andrup 1920
O. Andrup, Kunstnere ved den udvalgte prins Christians Hof, Kunstmuseets Aarsskrift 7 (1920), pp. 96-110
 
Andrup 1925
O. Andrup, cat. Det Nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg: Udvalg af Museets Erhvervelser, 1913-1925, Copenhagen 1925
 
Andrup 1926
O. Andrup, Slaget i Øresund 1658 fremstillet af Willem van de Velde, Kunstmuseets Aarsskrift 11-12 (1924-1925)(1926), pp. 156-160
 
Andrup 1932
O. Andrup, ‘Noter vedrørende Karel van Manders Biografi I-II’, Kunstmuseets Aarsskrift 19 (1932), pp. 104-140
 
Andrup 1933
O. Andrup, Quelques portraits d’artistes étrangers au château de Frederiksborg II: les planches, Copenhagen 1933
 
Andrup 1934
O. Andrup, ‘Noter vedrørende Karel van Manders Biografi III’, Kunstmuseets Aarsskrift 20-21 (1933-1934) (1934), pp. 141-182
 
Andrup 1936
O. Andrup, Noter vedrørende Karel van Manders Biografi VI, Kunstmuseets Aarsskrift 23 (1936), pp. 101-122
 
Andrup 1937
O. Andrup, ‘Renssance og tidlig Barok’, in: E. Zahle (ed.), Danmarks Malerkunst fra Middelalder til Nutid, Copenhagen 1937, pp. 33-62
 
Andrup 1939
O. Andrup, ‘Noter om Karel van Mander VII-VIII’, Kunstmuseets Aarsskrift 26 (1939), pp. 100-113
 
Andrup 1943
O. Andrup, Katalog over de udstillede Portrætter og Genstande paa Frederiksborg, Hillerød 1943 (2nd edition, 1st edition published 1919)
 
Andrup 1943A
O. Andrup, Renæssance og tidlig Barok, in: E. Zahle (ed.), Danmarks Malerkunst fra Middelalder til Nutid, Copenhagen 1943, pp. 33-62 (2nd edition, 1st published 1937)
 
Andrup 1948
O. Andrup, Det Nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg: Billedhefte, Interiører og Portrætter fra Samlingen, fjerde udgave (4th edition), Hillerød 1948
 
Arnvig 1942-1946
S. Arnvig, Billedskæreren Anders Mortensen fra Odense og hans Arbejder i fynske Kirker samt Nakskov Kirke', Fynske Aarbøger 2 (1942-1946), pp. 157-213
 
Arnvig 1942-1946A
S. Arnvig, ‘Maleren Hans Schütte fra Odense’, Fynske Aarbøger 2 (1942-1946), pp. 214-222
 
Askgaard 1988
F. Askgaard, Christian IV, Rigets væbnede arm, Copenhagen 1988
 
Auction Copenhagen 1670
Forteignelse paa Sl. Carl von Manders Bøger / Teigne-Bøger / Kaaberstycker / Kaaber-Plader / Trævare / Gevær / Seyervercker / Skilderier oc gandske Konstcammer / som paa Mandag den 15. Julij udi den Sl. Mands Gaard paa Østergade skal auctioneris oc selgis, Copenhagen (tryckt hos Jørgen Gøede / Kongl. Mayest. Bogtr.) 15 July 1670
 
Auction Copenhagen 1688
Fortegnelse paa en deel mobilier og løssøre som Tirsdagen den 4 Decembr: fortkommendis klokken otte om formiddagen og i nestfølgende dage / udi Sl: Anthoni Steenwinckel fordum Kongl: Majest: Contrafeyer hans sidstiboende huus paa Christianshavn i Messieurs Møllers Vaaning / ved offentlig auction skal forhandlis, Copenhagen 4 December 1688
 
Auction Copenhagen 1931
Fortegnelse over en samling gamle Hollandske malerier tilhørende lensgreve F.C. Moltke, Bregentved = Catalogue of valuable pictures by old Dutch masters the property of the count F.C. Moltke of Bregentved, Copenhagen (Winkel & Magnussen) 1-2 June 1931
 

Datum laatste wijziging: Apr 23, 2015 03:47 PM