You are here: Home 10. Bibliography Bibliography – B
Document Actions

Bibliography – B

Bach-Nielsen 1985
C. Bach-Nielsen, ‘Der Bildhauer Thomas Quellin und das Hochbarock im Norden’, Analecta Romana Instituti Danici XIV (1985), pp. 164-209   
 
Bach-Nielsen 1986
C. Bach-Nielsen, ‘Tidens tegn. Lidt om vanitasmotiver i 1600-tallet’, Iconografisk Post 4 (1986), pp. 4-10
 
Bach-Nielsen et al. 2006
C. Bach-Nielsen et al. (eds.), Danmark og renæssancen 1500-1650, Copenhagen 2006
 
Bang 1987
J. C. Bang, Johan Christian Dahl 1788-1857, Oslo 1987
 
Bang 1996
M. M. Bang, Christian 4’s portrætmalere 1630-48: maleteknik og arbejdsforhold. Maletekniske analyser of malerier på lærred samt gennemgang af litteraturens danske kildeoplysninger (Afgangsopgave Det Kongelige Danske Kunstakademi, Konservatorskolen) (2 vols.), Copenhagen 1996 (not published, typescript at the RKD)
 
Bartetsky 2000
A.Bartetzky, Das Groβe Zeughaus in Danzig: Baugeschichte, architekturgeschichtliche Stellung, repräsentative Funktion (2 vols.), Stuttgart 2000
 
Beckett 1897
F. Beckett, Renaissancen og Kunstens Historie i Danmark: Studier i de bevarede Mindesmærker, Copenhagen 1897
 
Beckett 1901-1907
F. Beckett, ‘Malerkunst fra Reformationen til Kristian IV’, in: K.Madsen (ed.) Kunstens Historie I Danmark, Copenhagen 1901-1907, pp. 43-66
 
Beckett 1916
F. Beckett, ‘Pigen fra Æthiopien’, Kunstmuseets Aarsskrift 4 (1916-1917), pp. 25-37
 
Beckett 1918
F. Beckett, 'Wuchters Portræt af Rigskansler Peter Griffenfeld', Kunstmuseets Aarsskrift 5 (1918), pp. 95-98
 
Beckett 1931
F. Beckett, ‘En gammelnederlandsk Altertavle paa Gaunø’, Kunstmuseets Aarsskrift 16-18 (1931), pp. 45-60
 
Beckett 1932
F. Beckett, Renæssancens Portrætmaleri, Copenhagen 1932
 
Beckett 1934
F. Beckett, ‘ Den udvalgte Prins Kristians Arkitekt og Maler Morten Stenvinkel’, Kunstmuseets Aarskrift 20-21 (1934), pp. 23-39
 
Beckett 1935
F. Beckett, 'Remmert Pietersz. En Kontrefejer fra Kristian IV's Tid', Kunstmuseets Aarsskrift 22 (1935), pp. 1-11
 
Beckett 1936
F. Beckett, The Painter Frantz Clein in Denmark, Copenhagen 1936
 
Beckett 1937
F. Beckett, Kristian IV og Malerkunsten, Copenhagen 1937
 
Beherman 1988
T. Beherman, Godfried Schalcken, Paris 1988
 
Behling 1990
H. Behling, Hans Gudewerdt der Jüngere (um 1600-1671). Bildschnitzer zu Eckernförde. Studien zur Schleswig-holsteinischen Kunstgeschichte 16, Neumünster 1990
 
Bellamy 1997
M. Bellamy, Danish naval administration and shipbuilding in the reign of Christian IV (1596-1648), Glasgow 1997 (dissertation University of Glasgow) (http://theses.gla.ac.uk/1383/1/1997bellamyphd.pdf )
 
Bencard 1980-1981
M. Bencard, cat. Den stumme maler Wolfgang Heimbach, Copenhagen (Rosenborg Castle) 1980-1981
 
Bencard/Hein 2007
M. Bencard and J. Hein, Rosenborg. De Danske Kongers Kronologiske Samling. The Royal Danish Collection, Rosenborg 2007
 
Bencard/Høj Madsen 1987
M. Bencard and J. Høj Madsen, ‘Den lange Sal på Rosenborg’, Nationalmuseets Arbejdsmark 1987, pp. 87-106
 
Bendix 2005
Karen Bendix, ‘Christian d. 4.’s musikanlæg’, Musikeren, Fagbladet for professionelle musikere, nr. 5, May 2005 ( http://dkks.dk/musikkanal-2 )
 
Bergild/Jensen 1989
M. Bergild and J. Jensen, ‘Niels Jensen – billedskærer i Aalborg 1615-1645’, Fra Himmerland og Kjær Herred 1989, pp. 5-30
 
Bergild/Jensen 1989A
M. Bergild and J. Jensen, ‘Jacob Hansen, billedsnider i Ans i sidste halvdel af 1600-tallet’, Østjysk Hjemstavn 1989, pp. 9-22
 
Bergild/Jensen 1990
M. Bergild and J. Jensen, ‘Christen Jacobsen (1622-1708). En jysk billedhugger’, in: H. Johannsen (ed.), Synligt og usynligt: studier tilegnede Otto Norn på hans 75 års fødselsdag den 13. december 1990, Copenhagen 1990, pp. 173-86
 
Bergild/Jensen 1990A
M. Bergild and J. Jensen, ‘Christian Philip Getreuer (Cythreus) – maler i Randers 1664-1682’, Historisk Aarbog fra Randers Amt 84 (1990), pp. 12-26
 
Bergild/Jensen 1991
M. Bergild and J. Jensen, ’»Ribeværkstedet« – Jacob Jacobsen, Haderslev 1651-1683’, Sønderjyske Årbøger 1991, pp. 98-103
 
Bergild/Jensen 1991A
M. Bergild and J. Jensen, ’Rosenkrantzerne som kunstmæcener’, in: N.J. Israelsen et al., Rosenholm, Randers Amts Historiske Samfund 1991, pp. 103-130
 
Bergman 1934
A.S. Bergman, ‘Pilos " Gustav III: s kröning i Stockholms Storkyrka den 29 Maj 1772" Tre Kompositions-/Stadier’, Tidskrift for Konstvetenskap 18 (1935), pp. 13-24
 
Bering Liisberg 1903
H.C. Bering Liisberg, cat. Rosenborg: ein illustrierter Führer durch die chronologische Sammlung der Dänische Könige, Copenhagen 1903
 
Bering Liisberg 1914
H.C. Bering Liisberg, Rosenborg og Lysthusene i Kongens Have, Copenhagen 1914
 
Bering Liisberg 1926
H.C. Bering Liisberg, ‘Peter Isacksen’, Kunstmuseets Aarsskrift 11- 12 (1926), pp. 195-218
 
Berlin 1865
Catalogue des tableaux anciens composant la collection de Rocca frères, marchands de tableaux et d’estampes, à Berlin, Berlin 1865
 
Berlowicz et al. 2002
B. Berlowicz et al., cat. Albert Eckhout volta ao Brasil 1644-2002. Albert Eckhout returns to Brazil 1644-2002 Recife (Instituto Ricardo Brennand), Brasília (Conjunto Cultural da Caixa), São Paulo (Pinacoteca do Estado de São Paulo), Rio de Janeiro (Paço Imperial) 2002-2003
 
Berman 2005
P.G. Berman, cat. Danish paintings of the nineteenth century from the collection of ambassador John L. Loeb, jr., Greenwich 2005
 
Bertelsen/Kristiansen/Burmeister Kaaring 2010
T. Bertelsen, R.I. Kristiansen and D. Burmeister Kaaring, Kirken i Middelfart, Skt. Nikolaj Kirke, in: Danmarks Kirker IX. Odense Amt, Copenhagen 2010, pp. 2225-2396
 
Bertelsen/Burmeister Kaaring 2012
T. Bertelsen and D. Burmeister Kaaring, Kirkerne i Assens – Vor Frue Kirke, in: Danmarks Kirker IX. Odense Amt, no. 25-26 (2012), pp. 2417-2646
 
Blankert/Ruurs/Köhler 1975-1979
A. Blankert, R. Ruurs and N. Köhler, Amsterdams Historisch Museum: schilderijen daterend van voor 1800: voorlopige catalogus, Amsterdam 1975-1979
 
Bloch 1875
E. Bloch, Catalog over den kongelige malerisamling paa Christiansborg Slot, Copenhagen 1875
 
Bloch 1884
E. Bloch, Catalog over den kongelige malerisamling paa Christiansborg Slot, Copenhagen 1884
 
Bloch 1891
E. Bloch, Kortfattet Fortegnelse over den Kgl. Malerisamling midlertidig ophængt i Udstillingsbygningen ved Charlottenborg , Copenhagen 1891
 
Bobé 1919
L. Bobé, Karel van Mander’s Gaard alias Kongens Klub. Østergade 15 gennem fire Aarhundreder, Copenhagen 1919
 
Bode 1883
W. Bode, Studien zur Geschichte der holländischen Malerei, Braunschweig 1883
 
Bodelsen/Engelstoft 1947-1952
M. Bodelsen and P. Engelstoft, Weilbachs Kunstnerleksikon (3rd edition), Copenhagen 1947-1952
 
Boesen 1949
G. Boesen, Christian den Femtes Rosenborgtapeter fra den Skaanske Krig, Copenhagen 1949
 
Boesen 1977
G. Boesen, 'Kineserier på Rosenborg: om hollandske lakarere i København i det 17. århundrede og deres forbilleder', Historiske Meddelelser om København, 1977, pp. 24-47 (offprint, with English summary)
 
Von Boér 1964
Z. von Boér (with a foreword by A. Reedtz-Thott), cat. Stilleben på Gavnø, Copenhagen 1964
 
Von Boér 1966
Z. von Boér, Gavnø: udvalgte Nederlandske malerier, Gavnø 1966
 
Bøgh 1907
J. Bøgh, Bergens bys billedgalleri, Bergen 1907
 
Bøggild Johannsen 1996
B. Bøggild Johannsen, ‘Denmark. Painting and Sculpture 1540-1840’, in: J. Turner (eds.), The Dictionary of Art (33 vols.), London 1996, vol. 8, pp.

Bøggild Johannsen 2010
B. Bøggild Johannsen, ‘Visual Strategies for Staging a coup d’état. Ritual and Pictorial Communication of the Absolutist Revolution in Denmark 1660, in: Barbara Stollberg-Rilinger and Thomas Weissbrich (eds.), Die Bildlichkeit symbolischer Akte, Münster 2010 (Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme. Schriftenreihe des Sonderforschungsbereichs 496, 28), pp. 313-350
 
Bøggild Johannsen 2011
B. Bøggild Johannsen, ‘Introduction: Reflexions on Frames and Names, Contexts and Concepts’, in: Andersen/Bøggild Johannsen/Johannsen 2011, pp. 11-31
 
Bøggild Johannsen 2011A
B. Bøggild Johannsen, ‘The Danish Perspective’, in: Andersen/Bøggild Johannsen/Johannsen 2011, pp. 51-70
 
Bøggild Johannsen 2013
B. Bøggild Johannsen, ‘Promising Enterprises and Broken Dreams. Netherlandish Architectural Influences in Early Sixteenth Century Denmark’, in: Krista De Jonge and Konrad Ottenheym (eds.), The Low Countries at the Crossroads. Netherlandish Architecture as an Export Product in Early Modern Europe (1480-1680), Louvain 2013 (Architectura Moderna, 8), pp. 263-76
 
Bøggild Johannsen/De Fine Licht 1996-2002
B. Bøggild Johannsen and K. de Fine Licht, Serridslev kirke, in: Danmarks Kirker XVI. Århus Amt, no. 9, Copenhagen 1996-2002, pp. 4950-4972
 
Bøggild Johannsen/Johannsen 1993
B. Bøggild Johannsen and H. Johannsen, Kongens Kunst (P.M. Horning, Ny dansk kunsthistorie [10 vols.], Copenhagen 1993-1996), vol. 2, Copenhagen 1993
 
Bøggild Johannsen/Johannsen 2004-2005
B. Bøggild Johannsen and H. Johannsen, Horsens Klosterkirke, in: Danmarks Kirker XVI. Århus Amt, no. 10, Copenhagen 2004-2005, pp. 5653-6060
  
Bøggild Johannsen/Johannsen 2005
B. Bøggild Johannsen and H. Johannsen, Adelsvælde og renæssance, Copenhagen (Nationalmuseet) 2005
 
Bøggild Johannsen/Ottenheym 2015
B. Bøggild Johannsen and K. Ottenheym (eds.), Beyond Scylla and Charybdis. European Courts and Court Residences outside Habsburg and Valois/Bourbon Territories 1500-1700, Copenhagen 2015 (PNM no. 24)
 
Bøgh Rasmussen 2011
M. Bøgh Rasmussen, ‘Melchior Lorck’s portrait of Sultan Süleyman’, in M. Andersen, B. Bøggild Johannsen and H. Johannsen, Reframing the Danish Renaissance. Problems and Prospects in a European Perspective. Papers from an International Conference in Copenhagen, 28 September – 1 October 2006 (= PNM, Publications from the National Museum, Studies in Archaeology & History, vol. 16), Copenhagen 2011, pp. 165-170
 
Bok/Dudok van Heel 2006
M.J. Bok and S. Dudok van Heel, 'The mysterious landscape painter Govert Janszn called Mijnheer (1577-c. 1619)', in: A. Golahny e.a., In his milieu. Essays on Netherlandish art in memory of John Michael Montias, Amsterdam 2006, pp. 73-100
 
Bok/Roethlisberger 1996
M.J. Bok and M. Roethlisberger, ’Not Adriaen Bloemaert but Abraham Blommaert (of Middelburg) : landscape painter’, Oud Holland 110 (1996), pp. 12-34
 
Borggreve/Fusenig 2011
H. Borggreve and T. Fusenig, ‘Pieter Isaacsz., Jacob van der Doordt, Hans Rottenhammer and their artistic networks’, in: M. Andersen, B. Bøggild Johannsen and H. Johannsen, Reframing the Danish Renaissance. Problems and Prospects in a European Perspective. Papers from an International Conference in Copenhagen, 28 September – 1 October 2006 (= PNM, Publications from the National Museum, Studies in Archaeology & History, vol. 16), Copenhagen 2011, pp. 301-312
  
Bramsen 1962
H. Bramsen, Danish marine painters, Copenhagen 1962
 
Braun 1994
M. Braun, Cornelis Norbertus Gijsbrechts und Franciscus Gijsbrechts (diss.), Berlin 1994 
 
Bredius 1885
A. Bredius, ‘De tapijtfabriek van Karel van Mander de jonge te Delft, 1616-1623’, Oud-Holland 3 (1885), pp. 1-22 
 
Bredius 1888
A. Bredius, 'Drie Delftsche schilders: Evert van Aelst, Pieter Jansz. van Asch en Adam Pick', Oud-Holland 6 (1888), pp. 289-298
 
Bredius 1890
A. Bredius, ‘Het Schildersregister van Jan Sysmus, stads-doctor van Amsterdam (I,II,III)’, Oud-Holland 8 (1890), pp. 1-17, 217-235, 297-313
 
Bredius 1915-1921
A.Bredius, Künstler-Inventare: Urkunden zur Geschichte der holländischen Kunst des XVIten, XVIIten und XVIIIten Jahrhunderts (4 vols.), The Hague 1915-1921
 
Bricka/Fridericia 1878-1880
C.F. Bricka & J.A. Fridericia (eds.), Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve, vol. 3 (1632-1635) Copenhagen 1878-1880
 
Brock 1884
P. Brock, Rosenborg Slot: Illustreret Vejledning I: De Danske Kongers kronologiske Samling, Copenhagen 1884
 
Brock 1888
P. Brock, Die chronologische Sammlung der dänische Könige im Schlosse Rosenburg: eine kurzgefasste Übersicht, Copenhagen 1888
 
Brøns/Fabritius/Marcussen 1970
M. Br
øns, E. Fabritius and M. Marcussen, Ældre Dansk Malerkunst = Old Danish paintings, Copenhagen 1970
 
Broos/Buijsen/Van Leeuwen 1990
B. Broos, E. Buijsen and R. van Leeuwen, cat. Hollandse Meesters uit Amerika, The Hague (Mauritshuis), San Francisco (Fine Arts Museums of San Francisco) 1990-1991
 
Broos/Wadum 1993
B. Broos and J. Wadum, ’Vier panelen uit één boom’/’Four Panels from One Tree’, Mauritshuis in Focus 1 (1993), pp. 13-16
 
Bruyn 1979
J. Bruyn, ‘Een onderzoek naar 17de-eeuwse schilderijformaten, voornamelijk in Noord-Nederland’, Oud Holland 93 (1979), pp. 96-115
 
Brusati 1995
C. Brusati, Artifice and Illusion. The Art and Writing of Samuel van Hoogstraten, Chicago/London 1995
 
Burda 1969
Chr. Burda, Das Trompe-l’oeil in der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts, Munich 1969
 
Burman Becker 1859
J. Burman Becker, Carl van Mander og Tapeterne paa Frederiksborg Slot, Copenhagen 1859
 
Bursell/Grönhammar 2007
B. Bursell and A. Grönhammer (eds.), Krigsbyte/War-Booty, Stockkholm (Livrustkammaren) 2007-2008
 
Bussmann/Schilling 1998
K. Bussmann (ed.) and H. Schilling, 1648: War and Peace in Europe (3 vols.), Münster (Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte) 1998 
 
Buvelot 2004
Q. Buvelot, Albert Eckhout, een Hollandse kunstenaar in Brazilië, The Hague (Mauritshuis) 2004

Datum laatste wijziging: Apr 23, 2015 04:02 PM