You are here: Home 10. Bibliography Bibliography – F
Document Actions

Bibliography – F

Faaborg 1926
T. Faaborg, ‘Schoonjans og Douven. Et Bidrag til Hofkunstens Historie fra det syttende til det attende Aarhundrede’, Kunstmuseets Aarsskrift 11-12 (1926), pp. 224-240
 
Fabricius/Hammerich/Lorenzen 1945
K. Fabricius, L.L. Hammerich and V. Lorenzen, Holland Danmark: Forbindelserne mellem de to Lande gennem Tiderne (2 vols.), Copenhagen 1945
 
Falck 1917
G. F(alck), 'Et Billede af Horatius Paulyn', Kunstmuseets Aarsskrift 4 (1917), pp. 179-181
 
Falck 1926-1928
G. Falck, ‘Mester Michiel og Kunstmuseets Portræt af Christian II’, Kunstmuseets Aarsskrift 13-15 (1926-1928), pp. 129-136
 
Falck 1929-1930A
G. Falck, ‘Maleri-og Skulptursamlingens Tilvækst fra Juli 1925 til 1929’, Kunstmuseets Aarsskrift 13-15 (1926-1928), pp. 177-196
 
Ferino-Pagden et al. 2007-2008
S. Ferino-Pagden (ed.), Arcimboldo 1526-1593, Vienna (Kunsthistorisches Museum Wien) Paris (Musée de Luxembourg) 2007-2008
 
De Fine Licht/Plathe 1996-2002
K. de Fine Licht and S. F. Plathe, Vær Kirke, in: Danmarks Kirker XVI. Århus Amt, no. 9, Copenhagen 1996-2002, pp. 4867-4932
 
Finsen/Raaschou-Nielsen 1983
H. Finsen and I.V. Raaschou-Nielsen, cat. Vilhelm Hammershøi: painter of stillness and light, New York [NY] (Wildenstein) Washington (The Phillips Collection) 1983
 
Fischer 1962
E. Fischer, Melchior Lorck: drawings from the Evelyn Collection at Stonor Park, England and from the Department of Prints and Drawings of the Royal Museum of Fine Arts in Copenhagen, Copenhagen 1962
 
Fischer 1993
C. Fischer, cat. A sight for sore eyes: 53 master drawings from the Department of Prints and Drawings, Copenhagen (The Royal Museum of Fine Arts) 1993
 
Fischer 1996
E. Fischer, ‘Danskeren Melchior Lorck som kejserlig tegner i 1550ernes Konstantinopel’, in: K. von Folsach et al. (eds.), Den Arabiske Rejse. Danske forbindelser med den islamiske verden gennem 1000 år, Århus 1996, pp. 30-43
 
Fischer et al. 2009
E. Fischer et al., Melchior Lorck (5 vols.), Copenhagen 2009
 
Fischer/Sthyr 1953
E. Fischer and J. Sthyr, Seks aarhundreders europæisk tegnekunst, Copenhagen 1953
 
Flindt 1979
A.M. Flindt, ‘Cort Adlers krigsbytte  ̶  sandhed eller myte?’ in: T. Lundbæk, H. Dehn-Nielsen (eds.), cat. Det Indianske Kammer, Copenhagen (Nationalmuseum) 1979, pp. 17-25
 
De la Fontaine Verwey 1969
H. de la Fontaine Verwey, 'Michel le Blon, graveur, kunsthandelaar, diplomaat', Jaarboek Amstelodamum 61 (1969), pp. 103-125
 
Franken 1878
D. Franken Dz, Adriaen van de Venne, Amsterdam 1878
 
Franken/Laschitzer 1881/1975
D. Franken and S. Laschitzer, L'Oeuvre gravé des Van de Passe, Amsterdam [1975] (= Scripta artis monographia 19) (2nd edition with suppliment by S. Laschitzer, 1rst published 1881)
 
Friis 1872-1878
F.R. Friis, Samlinger til Dansk Bygnings- og Kunsthistorie, Copenhagen 1872-1878
 
Friis 1890-1901
F.R. Friis, ’Kunstnerfamilien van Mander’, in: F.R. Friis, Bidrag til dansk Kunsthistorie, Copenhagen 1890-1901, pp. 73-99
 
Frizzoni 1905
G. Frizzoni, 'Osservazioni critiche', Rassegna d'Arte 5 (1905), pp. 84-87
 
De la Fuente Pedersen 1998
E. de la Fuente Pedersen, Dansk træskærere. Studier i snedker- og billedskæreri fra renæssancen og brusbaroken, ca. 1560-1660 (unpublished PhD-thesis, Copenhagen University), Copenhagen 1998
 
De la Fuente Pedersen 2001
E. de la Fuente Pedersen, ‘Et mesterværk fra den sjællandske barok. Lorentz Jørgensens altertavle i Skt. Olai i Helsingør’, in: cat. Håndværk i 2000 år, Copenhagen (Det Kgl. Danske Kunstakademi) 2001, pp. 145-54
 
De la Fuente Pedersen 2003-2004
E. de la Fuente Pedersen, ‘Cornelius Gijsbrechts og Perspektivkammeret i Det Kongelige Danske Kunstkammer’, SMK Art Journal 2003-2004 (2005), pp. 84-107, 152-160
 
Folga-Januszewska 1981
D. Folga-Januszewska, ‘Trompe-l’oeil de C.N. Gijsbrechts dans les collections du Musée National de Varsovie’, Bulletin du Musée National de Varsovie 22 (1981), pp. 52-72

Datum laatste wijziging: Apr 23, 2015 04:56 PM