You are here: Home 10. Bibliography Bibliography – H
Document Actions

Bibliography – H

Habela 1965
Jadwiga Habela, Antonis van Obberghen, architekt i fortyfikator flamandzki z przelomu XVI i XVII wieku (diss.), Gdańsk 1965
 
Halén 2014
W. Halén, Norge 1814. Tidsbilder design og mote klassisk Chrisiania, Oslo 2014
 
Hansen/Bøggild Johannsen 1993
A. Hansen and B. Bøggild Johannsen, ‘Imo Licet. Omkring Niels Hemmingsens Billedsyn’, in: A. Berg et al (eds.), Kirkearkæologi og kirkekunst. Studier tilegnet Sigrid og Håkon Christie, Øvre Ervik 1993, pp. 181-198
 
Hartkamp-Jonxis/Smit 2004
E. Hartkamp-Jonxis and H. Smit, European tapestries in the Rijksmuseum, Zwolle 2004
 
Hartkamp-Jonxis 2006
E. Hartkamp-Jonxis, ‘Scandinavische connectie. Nederlandse wandtapijten en andere tapisserieweefsels in relatie tot hun Deense en Zweedse afnemers, 1615 tot 1660’, Textielhistorische bijdragen 46 (2006), pp. 45-72
 
Haverkorn van Rijsewijk 1892
P. Haverkorn van Rijsewijk, ‘De Nalatenschap Van Crispiaen Van De Pas Den Oude’, Oud- Holland 10 (1892), pp. 97-128
 
Heiberg 1979
S. Heiberg, ‘Et portræt af Gunde Rosenkrantz’, Carlsbergfondet Frederiksborgmuseet Ny Carlsbergfondet: Årsskrift 1979, pp. 76-80
 
Heiberg 1983
S. Heiberg, ‘Art and Politics. Christian IV's Dutch and Flemish Painters’, Leids Kunsthistorisch Jaarboek 2 (1983), Leiden 1984, pp. 7-24
 
Heiberg 1986
S. Heiberg, 'Engelske Christian IV portrætter', Carlsbergfondet Frederiksborgmuseet Ny Carlsbergfondet: Årsskrift 1986, pp. 92-98
 
Heiberg et al. 1988
S. Heiberg (ed.), cat. Christian IV and Europe (19th art exhibition of the Council of Europe), Copenhagen 1988
 
Heiberg 2002
S. Heiberg, ‘Pieter Isaacsz og Danmark’, Carlsbergfondet Frederiksborgmuseet Ny Carlsbergfondet: Årsskrift 2002, pp. 84-97
 
Heiberg 2006
S. Heiberg, Christian 4. - en europæisk statsmand, Copenhagen 2006
 
Heiberg et al. 2006
S. Heiberg (ed.), Christian 4. og Frederiksborg, Copenhagen 2006
 
Heiberg 2007
S. Heiberg, ‘Art and the Staging of Images of Power – Christian IV and Pictorial Art’, in: B. Noldus and J. Roding (eds.), Pieter Isaacsz (1568-1625). Court Painter, Art Dealer and Spy, Turnhout 2007, pp. 231-244
 
Heiberg 2009
 S. Heiberg, ‘C5tus Skillerie som Pallas holder’, Polyhistor. Festskrift til Helge Gamrath, Aalborg 2009, pp. 21-41
 
Heim 2012
J. Heim, cat. L’âge d’or de la peinture danoise, Paris (Galerie Jean-François Heim) 2012
 
Heimbürger 1988
M. Heimbürger, Bernardo Keilhau detto Monsù Bernardo, Rome 1988
 
Hein 1987
J. Hein, ‘Prinsessens lakered Tårnkammer på Rosenborg: Nyfund i forbindelse med en restaurering’, Nationalmuseets Arbejdsmark 1987, pp. 128-142
 
Hein 2005
J. Hein, ‘Den skjulte Musik’ [Rosenborg], Skalk (2005), no. 2, pp. 12-17
 
Hein 2006
J. Hein, ‘Christian 4. og Rosenborgs billedverden’, in: J. Hein et al., Christian 4. og Rosenborg 1606-2006, Copenhagen (Rosenborg) 2006, pp. 25-50
 
Hein 2009
J. Hein, The treasure collection at Rosenborg Castle: the inventories of 1696 and 1718: Royal Heritage and collecting in Denmark-Norway 1500-1900, (3 vols.), Copenhagen 2009
 
Hein et al. 2006
J. Hein et al., Christian 4. og Rosenborg 1606-2006, Copenhagen (Rosenborg Slot) 2006
 
Hein/Johansen 1986
J. Hein and K. Johansen, cat. Sophie Amalie. Den onde dronning?, Copenhagen (Rosenborg Slot) 1986
 
Hein/Kristiansen 2005
J. Hein, P. Kristiansen, Rosenborg Castle. A guide to the Danish royal collections, Copenhagen 2005
 
Helsted 1984
D. Helsted, ‘Christian VIII; Intelligent Amateur’, Apollo: the magazine of the arts 120 (1984), no.4,, pp. 418-425
 
Hendriksen 1883
F. Hendriksen, Illustreret katalog over den Nordiske Kunstudstilling ved Charlottenborg 1883, Copenhagen 1883
 
Herrin 2014
A. Herrin, ‘Recycling and Reforming Origins: The Double Creation in Claes Jansz. Visscher’s Theatrum Biblicum (1643)’, in: E. Stronks et al., Illustrated Religious Texts in the North of Europe, 1500-1800, Ashgate 2014 (forthcoming), pp. 183-204
 
Hertz 1924
P. Hertz, ‘Den kongelige Malerisamlings Tilblivelse’, Kunstmuseets Aarsskrift 1921-1923 (1924), pp. 358-390
 
Hillerød 1926
N.n., The Museum of National History at Frederiksborg Castle, Hillerød 1926
 
Hillerød 1927
Cat. Det Nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg: Billedhefte, Interiører og Portrætter fra Samlingen, Hillerød 1927
 
Hillerød 1936
N.n., Det Nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg: Kort Vejledning samt Nummerfortegnelse, Hillerød 1936
 
Hillerød 1943
N.n., Det Nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg: Billedhefte, Interiører og Portrætter fra Samlingen  (3rd edition), Hillerød 1943
 
Hillerød 1953
Cat. Nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg 1928-1953: beretning om museets virksomhed: katalog over et udvalg af dets erhvervelser: udgivet af museets bestyrelse i anledning af 75 aars jubilæet 1953, Hillerød 1953
 
Hillerød 1971
Cat. The Museum of National History at Frederiksborg Castle: official guide, Hillerød 1971
 
Hillerød 1972
Cat. Frederiksborg Museum: udstillingen vinteren 1972-1973, Hillerød 1972
 
Heiberg 2002
S. Heiberg, 'Pieter Isaacsz og Danmark. I anledning af en nyerhvervelse', Carlsbergfondet Frederiksborgmuseet Ny Carlsbergfondet. Årsskrift (2002), p. 84-97
 
Helliesen 1976
V. S. Helliesen, cat. Nederlandske tegninger (ca. 1600 - ca. 1700): i Nasjonalgalleriet, Oslo 1976
 
Høeg Brask 1941
R. Høeg Brask, 'Den Hollandsk-Danske Maler Jacob Coning (c. 1649-1721): et kunstnerliv, afgrænset ved Hjælp af Signaturer', Historiske Meddelelser om Staden København og dens Borgere (3rd Series) 4 (1941), no. 6-7, pp. 329-348
 
Hofstede de Groot 1893
C. Hofstede de Groot, Quellenstudien zur holländischen Kunstgeschichte: Arnold Houbraken und seine ’Groote Schouburgh’, The Hague 1893
 
Holck/Beckett 1914-1918
V. Holck and F. Beckett, Frederiksborg (2 vols., vol. 1: Opmaalinger, compiled by V. Holck; vol. 2: Slottets historie compiled by F. Beckett), Copenhagen 1914-1918
 
Hollstein 1949-
F.W.H. Hollstein, Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts c. 1450-1700, Amsterdam 1949-
 
Honnens de Lichtenberg 1981
H. Honnens de Lichtenberg, ‘Some Netherlandish artists employed by Frederik II’, Hafnia, Copenhagen Papers in the History of Art 8 (1981), pp. 51-71
 
Honnens de Lichtenberg 1985
H. Honnens de Lichtenberg, ‘Johan Gregor van der Schardt: Sculptor – and Architect’, Hafnia, Copenhagen Papers in the History of Art 12 (1985), pp. 147-164
 
Honnens de Lichtenberg 1989
H. Honnens de Lichtenberg, ‘Some Netherlandish artists employed by Frederik II’, Hafnia. Copenhagen Papers in the History of Art 8 (1989), pp. 51-71
 
Honnens de Lichtenberg 1991
H. Honnens van Lichtenberg, Johann Gregor van der Schardt: Bildhauer bei Kaiser Maximilian II. am dänischen Hof und bei Tycho Brahe, Copenhagen 1991
 
Hoogewerff 1932
G. J. Hoogewerff, 'De tentoonstelling van oude Nederlandsche Schilderkunst te Milaan, Mei-Juni 1922', Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome 2 (1922), pp. 167-177
 
Houbraken 1718-1721
A. Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen ... zijnde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), The Hague 1718-1721
 
Houkjær 1988
U. Houkjær, ‘Dutch Artists in the Service of Danish History. The Kronborg Series’, Apollo: the international magazine of the arts 3 (1988), pp. 99-103
 
Houkjær 2006
U. Houkjær, ‘Kunsten styrker riget’, in: Bach-Nielsen et al. 2006, pp. 300-309
 
Howoldt et al. 2013
J. Howolt et al., cat. Dänemarks Aufbruch in die Moderen. Die Sammlung Hischprung von Eckersberg bis Hammershøi, Hamburg 2013

Datum laatste wijziging: Mar 27, 2018 05:06 PM